jazykyinteraktivne.cz

svátek má Miroslava, 5.4. 2020
14.03. 11

Pravidelná slovesa

Tematický Okruh "Pravidelná slovesa" seznamuje studenty s časováním pravidelných sloves a postavením sloves ve větách. Úroveň A2.
V rámci tematického okruhu "Pravidelná slovesa" jsou studenti seznamováni s časováním sloves v přítomném čase. Pravidelná slovesa jsou procvičována formou třídění, překladu, přiřazování. Dochází k rozvoji řečových dovedností a jazykové interakce.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora