jazykyinteraktivne.cz

svátek má Matouš, 21.9. 2020
07.03. 11

Vazby sloves.

Žáci se seznámí s některými slovesy, které se pojí s předložkami "an, um, über". Podle jazykové úrovně SERRJ B2.
Žáci se seznámí s některými slovesy, která se pojí s předložkami "an, um, über". Jsou vedeni k tomu, aby si při osvojování sloves uvědomovali jejich přesnou předložkovou vazbu. Předváděcí sešit obsahuje cvičení na přiřazování sloves k předložkám, předložek ke slovesům a překladové cvičení.
Úroveň: B2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora