jazykyinteraktivne.cz

svátek má Rudolf, 17.4. 2021
15.03. 11

Reklama

Charakteristika reklamy, cílové skupiny, reklamní dárky, práce s reklamními spoty. Úroveň podle SERRJ: B2
Reklama: Výklad - co předchází uvedení nového výrobku na trh, charakteristika reklamy, místa, kde se s reklamou setkáváme, cílové skupiny, reklamní dárky. Práce s textem, slovníkem, procvičení slovní zásoby, osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur (trpný rod), diskuse o úloze reklamy v našem životě - konkrétní zkušenosti žáků.
Úroveň: B2 Téma: odborné

Další materiály tohoto autora