jazykyinteraktivne.cz

svátek má Jindřich, 15.7. 2020
05.01. 12

Rodina

Nácvik porozumění slyšenému nebo porozumění čtenému dle vlastního výběru učitele. Pracovní listy přímo k vytištění, přehledný slovníček k textu. Aktuální tématika: mateřské školy. Úroveň podle SERRJ B1.
Učitel musí nejdříve jednoduše, bezplatně, legálně stáhnout text nebo poslech z webu ČR. Dále pak zvolí typ cviční a aktivity.
Úroveň: B1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora