jazykyinteraktivne.cz

svátek má Matouš, 21.9. 2020
30.03. 11

Zájmenná příslovce tázací a ukazovací.

Nácvik tázacích a ukazovacích zájmenných příslovcí. Jazyková úroveň podle SERRJ B2.
Předváděcí sešit nepojednává o tvorbě zájmenných příslovcí tázacích a ukazovacích, nýbrž se zaměřuje výhradně na jejich nácvik. Zároveň se procvičují rovněž vazby nejfrekventovanějších sloves. Sešit obsahuje různá cvičení, včetně substitučních a jednoho cvičení překladového.
Úroveň: B2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora