jazykyinteraktivne.cz

svátek má Ludvík, 19.8. 2019
31.03. 11

Zdraví, nemoci a jejich příčiny

Tematický okruh "Zdraví, nemoci a jejich příčiny" - nás seznamuje s různými druhy nemocí, průběhem a léčbou.Úroveň A2.
Slovní zásoba k tematickému celku "Zdraví, nemoci a jejich příčiny" - popis obrázků, přiřazování,doplňování. V rámci tematického okruhu dochází k rozvoji řečových dovedností a jazykové interakce.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora