jazykyinteraktivne.cz

svátek má Miroslava, 5.4. 2020
16.05. 11

Sport, druhy sportu

Tematický okruh "Sport, druhy sportu" - nás seznamuje s různými sportovními aktivitami. Úroveň A2.
Slovní zásoba k tematickému celku "Sport, druhy sportu" - popis obrázků, přiřazování, doplňování. V rámci tematického okruhu dochází k rozvoji řečových dovedností a jazykové interakce.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora