jazykyinteraktivne.cz

svátek má Mikuláš, 6.12. 2019
09.07. 11

Berlín, Vídeň a jiná významná města

Výukový materiál nám představuje novou slovní zásobu a přibližuje nám památky daných měst. Úroveň A2.
Slovní zásoba k tematickému celku "Berlín, Vídeň a jiná významná města" - popis obrázků, doplňování, přetahování. V rámci tematického okruhu dochází k rozvoji řečových dovedností a jazykové interakce.
Úroveň: A2 Téma: reálie

Další materiály tohoto autora