jazykyinteraktivne.cz

svátek má Julie, 10.12. 2018
11.03. 11

Orientace ve městě

Slovní zásoba k tematickému okruhu Město - orientace ve městě. (A1)
Slovní zásoba k tematickému okruhu Město - orientace ve městě. Procvičení slovní zásoby, rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce v rámci tematického okruhu. Procvičení souvisejících gramatických struktur - časování a použití sloves, skloňování podstatných jmen, infinitivní věty.
Úroveň: A1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora