jazykyinteraktivne.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2020
03.05. 12

Praha

Rozšíření specifické slovní zásoby na téma Praha. Uvedední do tématu a procvičení. SERRJ B1+.
Tato prezentace představuje slovní zásobu, která se váže k Praze. Jsou zde představeny vybrané názvy nejznámějších pražských památek a známých míst. Výuka je vedena zábavnou formou. Slovíčka, fráze a texty jsou představeny v interaktivních cvičeních a následně procvičeny.
Úroveň: B1 Téma: reálie

Další materiály tohoto autora